Comunidade

Come in, we're open!

Soporte

Escornabot é un proxecto liderado e soportado pola comunidade. Mestres, facedores, deseñadores, desenvolvedores software, documentadores, tradutores… todos son benvidos!

Roldas de correo

Principalmente, preferimos que expoñas as túas cuestións na nosa rolda de correo para que recibas unha rápida resposta e máis xente poida aproveitarse dos problemas recurrentes. Estas son as roldas de correo que temos agora:

  • Escornabot Users (cuestións comúns, propostas de nova funcionalidade, xogos relacionados, detalles non técnicos).
  • Escornabot Developers (detalle técnico alto, fallos no desenvolvemento e as súas solucións).

Úsanse inglés, castelań e galego en ámbalas dúas listas. Cando os anglofalantes crezan crearemos unha nova rolda de fala exclusivamente en inglés.

Wiki e Github

Moitas das cousas que imos desenvolvendo e que aínda non teñen a estabilidade ou a importancia precisas para documentalas e publicalas nesta web oficial, as podes consultar na nosa wiki. Tamén podes acceder aos nosos códigos e deseños en construcción no noso github.


Edite esta páxina en GitHub